RipRage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe vào tình huống nguy hiểm mà bạn phải thực hiện tất cả các loại thủ thuật và nhảy trên đường dốc. Phá hủy các đối tượng bạn tìm thấy để có được thêm điểm.