rings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để loại bỏ nhẫn, để nó phải tạo ra các kim tự tháp. Bạn iran đưa ra ở những nơi nhẫn ngẫu nhiên của các kích cỡ khác nhau, di chuyển bạn đã có để có được chúng một cách chính xác.