Rings And Sticks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phát triển các cành cây để chúng đi qua các vòng vàng. Trong mỗi màn hình bạn có một số lượng nhất định của chi nhánh của từng loại để sử dụng, suy nghĩ về tất cả các di chuyển.