Rihanna Magazine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rihanna đang chuẩn bị các trang bìa của một tạp chí, làm stylist của cô và chọn những gì bạn muốn là thời trang và tuyệt vời.