Rihanna DressUp Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm stylist của Rihanna và chọn quần áo mà bạn muốn cho một buổi hòa nhạc. Bạn cũng có thể đặt các kiểu tóc bạn thích nhất và các chất bổ sung sáng tạo nhất.