Riggs Digger

Đang tải trò chơi...
Phá hủy, tiêu diệt, tiêu diệt ... đó là nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này. Sử dụng cần cẩu để phá vỡ các cấu trúc trong thời gian ngắn nhất có thể.