rib challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều hướng Zodiac của bạn và thực hiện các nhiệm vụ mà bạn đang đặt hàng. Mở bản đồ bằng cách sử dụng 'không gian' ở đó bạn sẽ thấy đánh dấu X nơi bạn đi, khi bạn đang rất gần với một mũi tên sẽ chỉ cho bạn những gì.