Rhythm Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả bạn phải làm là làm cho Finn phiêu lưu thời gian, hát chỉnh đúng và đo bằng đồng hợp xướng, hai đòi gấu bông.