Rex Stunts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một con khủng long cưỡi một chiếc xe đạp BMX và làm thủ thuật tuyệt vời, bởi vì trong trò chơi này bạn có thể làm cho nó xảy ra. Một điểm số với bước nhảy của bạn để tránh rơi xuống đất.