Reward

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi cảm thấy giống như một cao bồi miền Tây, bạn chọn để tham gia vào một cuộc đấu tay đôi, làm cho cazarecompensas ...