Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tôi cảm thấy giống như một cao bồi miền Tây, bạn chọn để tham gia vào một cuộc đấu tay đôi, làm cho cazarecompensas ...