reverse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn các hình vuông màu xanh với mục tiêu bằng cách sử dụng chuột mà không cần chạm vào các bức tường, nhưng khó khăn là các phong trào được đảo ngược và do đó bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn.