Return of the Squid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Captain Mực đã được gửi vào không gian trong tìm kiếm than, phá hủy thiên thạch và thu thập những viên đá xuất hiện. Lái tàu của bạn một cách cẩn thận để bạn không trúng.