Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

cổ tích này ngoài việc là một dễ thương, có phần lười biếng. ngày vùng đang xảy ra. thậm chí ông không đứng lên để ăn mặc và chải chuốt, hy vọng bạn để làm điều đó cho mình.