Restaurant Slacking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một nhà hàng và sếp của bạn sẽ không để điều đó làm bạn bối rối trong một phút. Hãy cố gắng làm điều đó mà không bị bắt hoặc bỏ bạn.