Resident Devil

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sharpen mục tiêu của bạn với trò chơi này để shoot zombies đang xuất hiện.