Rescuenator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu người trong các tình huống khác nhau nguy hiểm suy nghĩ mỗi di chuyển e phải chết chăng.