Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lần này câu chuyện đã thay đổi và là công chúa của những người đã cứu hoàng tử của mình. Nhận đến lâu đài mê hoặc bằng cách đối tất cả các loại quái vật trên đường đi.