Rescue My Prince

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần này câu chuyện đã thay đổi và là công chúa của những người đã cứu hoàng tử của mình. Nhận đến lâu đài mê hoặc bằng cách đối tất cả các loại quái vật trên đường đi.