rescue mission

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu đồng đội của mình đã bị bắt cóc bởi quân đội, giết tất cả những người lính bảo vệ các tế bào. Thu thập vũ khí mới và đạn để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ.