Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giải cứu đồng đội của mình đã bị bắt cóc bởi quân đội, giết tất cả những người lính bảo vệ các tế bào. Thu thập vũ khí mới và đạn để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ.