Rescue Mary Jane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận Spiderman cứu Mary Jane bị bắt cóc bởi Venom. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy với các phím dài ở bên phải để tiếp cận với mạng nhện và không để rơi vào thời gian trống.