Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với sự giúp đỡ của một con chó St. Bernard bạn phải giải cứu một nhà leo núi người đã bị chôn vùi trong tuyết. Trước tiên, bạn phải tìm nơi nó được, sau đó cho uống thuốc, đi tuyết và giúp bạn ra ngoài.