Rescue a Chicken

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gà con giúp đỡ trở về tổ của chúng theo đúng thứ tự loại bỏ các mảnh còn sót lại. Hãy cẩn thận không để nhập các loài chim khác trong tổ.