Rescate Estelar

Đang tải trò chơi...
Chạy tàu của bạn, điền vào nó với khí và sẵn sàng cho một chuyến đi trong không gian. Nhưng hãy cẩn thận với những thiên thạch.