Renegades

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển các hành động của nhóm bạn của những người lính để tiêu diệt kẻ thù của bạn và nhận được nhiên liệu mà họ cần. cũng giải phóng đồng chí bị bắt cóc của mình.