Remove Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là bạn sẽ nhận được là để loại bỏ tất cả các quả bóng. Để ăn một quả bóng bạn phải bỏ qua nó và có được một trang web miễn phí.