Remaze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là đơn giản, lấy hình vuông nhỏ màu trắng để thoát ra, các biến chứng là mỗi khi mê cung mới phải hoàn tất cả hai được thêm vào. Di chuyển con trỏ để có được sứ mệnh của mình.