Rely on Relics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jackie Chang Hướng dẫn qua các đường phố của khu phố Tàu để cứu cháu gái mình bị bắt cóc bởi Valmont. Tôi khuyên bạn nên nhập dẫn để tìm hiểu những cú đấm và combo bạn có thể làm.