Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Jackie Chang Hướng dẫn qua các đường phố của khu phố Tàu để cứu cháu gái mình bị bắt cóc bởi Valmont. Tôi khuyên bạn nên nhập dẫn để tìm hiểu những cú đấm và combo bạn có thể làm.