Relic Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà khảo cổ Indiana Jones phong cách dũng cảm, mục tiêu của bạn là để ăn cắp một mảnh có giá trị của Bảo tàng Anh. Sử dụng các phím mũi tên và phím cách để nhảy, tránh các vệ sĩ và tất cả các hệ thống an ninh.