Refriger Raiders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai trò chơi nhỏ trong một. Nếu bạn chọn Tom bạn nên ném bóng nước để tránh chuột có các pho mát và nếu bạn thích Jerry phải lấy pho mát với 'không gian' và ném nó cho bạn bè của bạn với việc chăm sóc con mèo.