Refresco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Picate với máy tính của bạn hoặc với một người bạn để xem ai uống được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.