Reeve Lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các Superman huyền thoại trong xe lăn của mình với các phím mũi tên, với đất trên nền tảng mà bạn chỉ với một mũi tên. Nhưng hãy nhớ rằng nhiên liệu.