reel gold

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cơn sốt giá vàng đã trở lại và bạn sẽ có được tất cả các vàng cốm trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giỏ, ấn xuống để giải phóng dây và vàng tăng. Nếu bạn nhặt một hòn đá, bạn có thể phát hành nó bằng cách nhấn xuống một lần nữa.