reel fishing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy dành một ngày yên tĩnh của cá. Để khởi chạy mía Tôi nhìn vào thanh 'Cast cách' và khi khoảng cách là đủ bấm chuột 'lên' và để thu thập các cá với 'đáy'.