RedStar Fall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là rất đơn giản, làm cho sự sụp đổ sao trên nền tảng này mà không phá vỡ nó. Để làm điều này, bạn phải đi loại bỏ phần cân bằng.