RedStar Fall Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn enganchastes đến phần đầu tiên của trò chơi này ngay bây giờ bạn có thể chơi các màn hình mới và phức tạp hơn. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách giải thích bạn Hướng dẫn cho hoạt động.