RedLynx Trials

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các bài hát khác nhau trên chiếc xe đạp dùng thử của bạn và mở khóa mới, thách thức hơn. Tìm hiểu để kiểm soát xe đạp của bạn trong chế độ Tutorial, bạn sẽ giải thích từng bước làm thế nào để sử dụng nó.