Red Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là trưởng Ấn Độ phụ trách để bảo vệ ngôi làng của mình khỏi sự tấn công của các cao bồi. Sharpen mục tiêu của bạn và bắn mũi tên để ngăn chặn chúng từ đạt làng.