Red Remover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối màu đỏ từ màn hình xanh lá, xanh tốt và nên vẫn còn, màu đỏ đen sẽ phải rơi vào khoảng không ... trên mỗi màn hình giải thích rằng bạn sẽ làm gì với các loại khác.