Red Moon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóng tối đã đến hành tinh và nên sử dụng những bài học từ giáo viên của bạn để tồn tại. Thực hiện theo các hướng dẫn khi bắt đầu học cách sử dụng tất cả các kỹ năng của bạn.