Red Code 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả người ngoài hành tinh trên hành tinh này bị nhiễm khuẩn và quản lý để trở về Trái đất sống.