Red Code 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã hạ cánh trên một hành tinh bị nhiễm khuẩn với người ngoài hành tinh côn trùng mà bạn phải tiêu diệt. Bảo vệ tàu của bạn từ các cuộc tấn công và hoàn thành nhiệm vụ bạn đang đặt hàng bạn.