Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Được những quả bóng màu sắc mà chỉ ra sự bắt đầu của mỗi màn hình. Bạn có thể đắm mình trong nước trong 5 giây để tìm kiếm chúng.