Red Beard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Được những quả bóng màu sắc mà chỉ ra sự bắt đầu của mỗi màn hình. Bạn có thể đắm mình trong nước trong 5 giây để tìm kiếm chúng.