Record Speed Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào nhiều xe có thể đỗ trong một phút? Hiện các kỹ năng của bạn vận động tay lái và cạnh tranh với bạn bè hoặc vượt quá các hồ sơ của riêng bạn của bạn.