Recoil

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đường đấu tranh chống lại các robot đối phương của bạn. Sử dụng laser với "A", đá với "S", bạn có thể bay bằng cách sử dụng con trỏ.