Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đường đấu tranh chống lại các robot đối phương của bạn. Sử dụng laser với "A", đá với "S", bạn có thể bay bằng cách sử dụng con trỏ.