Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đường đấu tranh chống lại các robot đối phương của bạn. Sử dụng laser với "A", đá với "S", bạn có thể bay bằng cách sử dụng con trỏ.