Rebel Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này thích vẻ tích cực hơn với Khuyên, trang điểm mạnh mẽ và kiểu tóc khác nhau. Trợ giúp cô ấy để có được phong cách nổi loạn nhất.