Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một robot có khả năng bay và với nhiều vũ khí, bạn sẽ gặp phải cùng cuộc phiêu lưu. Hoàn thành nhiệm vụ của từng cấp và tìm kiếm các phím để di chuyển đến tiếp theo.