real pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất thực tế bi-a mô phỏng. Click vào thanh này và chỉ đạo, các đường màu trắng sẽ chỉ ra nơi bóng sẽ tung lên, sau đó chọn các lực lượng trong quầy bar và cuối cùng click vào Power Strike.