reaktor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tan biến tất cả thu ba hoặc nhiều gạch cùng màu, lúc đầu sẽ có vẻ dễ dàng, nhưng nó sẽ phức tạp vì các tab mới xuất hiện nhanh hơn.