Reach for the Sky

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu nhấp chuột của bạn và chỉ đạo các ký tự từ trái sang phải cố gắng để nhảy từ cuốn sách để đặt và đạt đến đỉnh !!. Việc tải cao hơn sẽ khó hơn để giữ trong không khí.