Raze 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi phiêu lưu tuyệt vời mà bạn phải đối mặt với tất cả các loại nguy hiểm. Trước tiên, bạn chỉ có thể chơi với con người nhưng nếu bạn vượt qua tất cả các màn hình bạn có thể đi với người ngoài hành tinh.