Rats Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuột đã xâm lược nhà bạn và bạn phải loại bỏ chúng bằng súng và vũ khí với chức năng khác nhau.